Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

Onze jaarlijkse cursus NVT-basisdidactiek is gericht op lesgevers Nederlands in het primair, secundair en volwassenenonderwijs uit de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.

De deelnemers krijgen op interactieve wijze een (basis)kennis NVT-didactiek, die ze op eigen schoolniveau kunnen toepassen tijdens de lessen Nederlands. De thema's van de workshops zijn o.a. activerende werkvormen, differentiëren, de ontwikkeling van taaltaken, woordenschatuitbreiding en apps en programma's voor online lessen. Het definitieve programma wordt in het voorjaar bekendgemaakt. Het programma is geschikt voor beginnende en ervaren docenten, ongeacht hun moedertaal. Drie maanden na de cursus bespreken de deelnemers in een online evaluatiebijeenkomst hoe ze de inhoud van de workshops in hun lessen toepassen.

Periode: 23-25 augustus 2021 (aankomst mogelijk op 22 augustus)
Locatie: Congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België

Meer informatie en inschrijving: https://taalunie.org/informatie/13/cursus-basisdidactiek-nederlands-als-vreemde-taal