Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

Onze jaarlijkse cursus NVT-basisdidactiek is gericht op lesgevers Nederlands in het primair, secundair en volwassenenonderwijs uit de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.
Praktisch
  • 23-25 augustus 2021 (aankomst mogelijk op 22 augustus)
  • Congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België
Programma

De deelnemers krijgen op interactieve wijze een (basis)kennis NVT-didactiek, die ze op eigen schoolniveau kunnen toepassen tijdens de lessen Nederlands. De thema's van de workshops zijn o.a. activerende werkvormen, differentiëren, de ontwikkeling van taaltaken, woordenschatuitbreiding en apps en programma's voor online lessen. Het programma is geschikt voor beginnende en ervaren docenten, ongeacht hun moedertaal.

Meer info en inschrijving

https://taalunie.org/informatie/13/cursus-basisdidactiek-nederlands-als-vreemde-taal