HSN Conferentie Onderwijs Nederlands

De HSN-conferentie is een jaarlijkse conferentie over het onderwijs Nederlands in alle delen van Nederland en Vlaanderen, en op alle niveaus: primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, Nederlands voor anderstaligen.

Vanwege het coronavirus plant HSN op 28 januari 2021 (14.00u. – 18.45u.) een digitale conferentie.