Debat 'Luistertaal als brug tussen talen en mensen'

Naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen organiseert de Taalunie elk jaar een debat bij VLEVA over omgaan met Nederlands en andere talen in maatschappelijke situaties. Dit jaar zal het debat plaatsvinden op woensdag 23 september, van 12 tot 14 uur, en over Luistertaal gaan.

Bij Luistertaal kunnen gesprekspartners elk hun eigen taal blijven spreken omdat ze ook de taal van de ander verstaan. Hierdoor is Luistertaal een laagdrempelige manier om meertalige communicatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld met anderstalige medewerkers en klanten in de eigen werkomgeving. 

Veel mensen maken nu al gebruik van Luistertaal, zonder het zelf zo te benoemen of hierin verder ondersteund te worden. Met het debat willen we zowel de mogelijkheden als de beperkingen van Luistertaal nader toelichten en bespreken. Hierbij zullen de deelnemers ook zelf de kans krijgen om met Luistertaal aan de slag te gaan en zelf te ervaren wat het voor hun eigen praktijk kan betekenen.