Groot Dicté der Nederlandsche Taal

In het kader van het Matthias de Vriesjaar organiseert het Instituut voor de Nederlandse taal op woensdag 16 september 2020 van 14:00 – 17:00 uur het Groot Dicté der Nederlandsche Taal: een dictee waarbij niet het Groene Boekje leidend zal zijn, maar de regels van de spelling-De Vries en Te Winkel. Dat is de spelling die in 1863 speciaal voor het schrijven van het Woordenboek der Nederlandsche Taal ontworpen werd en kort daarna in Nederland en Vlaanderen ook als de officiële spelling zou gaan gelden. De tekst van het Dicté is geschreven door Kristien Hemmerechts en wordt door de auteur zelf voorgelezen.