Gezamenlijke koers voor het Nederlands

Samen met onze partners ontwikkelt de Taalunie beleid voor het Nederlands. Voor iedereen die het Nederlands gebruikt.

Meer over de Taalunie

Onze thema's

Standaardtaal

Spelling, grammatica, terminologie en taalvoorzieningen voor mensen met een beperking.

Nederlands en andere talen

Taalvariëteiten en streektalen in relatie tot de standaardtaal en het Nederlands in een meertalige context.

Nederlands wereldwijd

Onderwijs Nederlands in de buurtaalregio’s, op de Cariben en de internationale Neerlandistiek.

Nederlandstalige cultuur

Ondersteuning en bevordering van Nederlandstalige cultuur.

Heeft u vragen over taal en spelling?

Ga naar woordenlijst.org en taaladvies.net

Heeft u nog vragen?

Vindt u hier niet het antwoord? Neem dan contact met ons op.