Nederlandse Taalunie

De Taalunie is de beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal. De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten, zodat het hun kansen vergroot. Daartoe ontwikkelt ze proactief beleid, producten en diensten. Op die manier zorgt zij ervoor dat het Nederlands een levendige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt.